IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW        ENTOMOLABELS        PROGRAM MAPAUTM       MapaUTM ver.5.1

Program MapaUTM jest przeznaczony do nanoszenia wprowadzonych do pola tekstowego punktów UTM na mapy podkładowe. Nanoszenie punktów możliwe jest w dwóch trybach. W trybie prostym użytkownik wprowadza kwadraty UTM, oddzielone przecinkami. W drugim trybie, dzięki formatowi "kwadratUTM-kod_koloru-kształt", możliwe jest definiowanie dla każdego punktu odrębnego koloru i kształtu. Do dyspozycji użytkownika s± trzy mapy podkładowe (prosta siatka UTM, siatka z województwami oraz siatka z naniesionymi na województwa polami UTM).

Program przeznaczony jest do użytku niekomercyjnego. Mapy wygenerowane przez program mog± być wykorzystywane w publikacjach naukowych, stronach internetowych oraz w innych mediach (pod warunkiem wskazania, iż użyto do tego celu programu MapaUTM).

Link do programu (spakowanego do archiwum RAR): MapaUTM ver. 5.1

Autor programu: Grzegorz GierlasińskiWskazówki dla użytkowników:

Poszczególne kwadraty musz± być odzielone przecinkami. Możliwe s± dwa tryby wprowadzania danych:
1) same kwadraty UTM; kolor ustawiany jest w polu "Kolor wspólny"; kształt ustawiany jest w polu "Kształt rekordu"; domy¶lny kolor: czarny; domy¶lny kształt: kółko.
Przykład: CA51,DD56,DE00
2) dla każdego kwadratu UTM definiowane s± indywidualne ustawienia koloru i kształtu.
Przykład: CA51-1-1,DD56-2-3,DE00-6-3


IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017.

darmowe statystyki www