IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Acanthosoma haemorrhoidale


Dane na podstawie:
Kotula B. 1890, Lis J.A. et al. 2012, Lis J.A. 1989a, Stobiecki S. 1915, Smreczyński S. 1954, Kowalczyk J.K. et ¦liwiński Z. 1988, Hałka-Wojciechowicz E. 1997, Smreczyński S. 1906b, Szulczewski A. 1913, Szulczewski A. 1908, Kasprowicz A. 1963, Skórka S. 1994, Karl O. 1935, Korcz A. 2003, Siebold C.T. 1839, Stichel W. 1960a, Brischke C.G.A. 1894, Lis B. et Lis J.A. 2009, Kuhlgatz T. 1901, Kosicki S. 1958, Schmidt E. 1928a, Tarnawski D. 2013a, Brischke C.G.A. 1871, Strawiński K. 1949, Hebda G. 2011, Strawiński K. 1956b, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1993, Trojan P. et al. 1994, Strawiński K. 1956a, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Strawiński K. 1964a, Hebda G. et Lis B. 2007, Korcz A. 2010b, Teicher T. 1893, Weigel J.A.V. 1806, Schilling P.S. 1844, Schumacher F. 1911b, Schumacher F. 1912a, Polentz G. 1944, Scholz M.F.R. 1931, Scholtz H. 1847, Assmann A. 1854, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Stobiecki S. 1886, Bugaj-Nawrocka A. et Gorczyca J. 2013, Lis J.A. 1987a, Lis B. et al. 2004, Chłond D. et Gorczyca J. 2009, Chłond D. et Gorczyca J. 2006, Strawiński K. 1936, Fedorko J. 1959, Lanzke A. et Polentz G. 1942

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017