IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Aelia rostrata


Dane na podstawie:
Strawiński K. 1953, Lis J.A. 1990a, Kotula B. 1890, Bilewicz-Pawińska T. 1957, Bilewicz-Pawińska T. 1959, Bilewicz-Pawińska T. 1961, Szulczewski A. 1913, Kasprowicz A. 1963, Szulczewski A. 1908, Korcz A. 2010a, Smreczyński S. 1954, Mikołajski M. 1961c, Strawiński K. 1957a, Schmidt E. 1928a, Strawiński K. 1956b, Strawiński K. 1960, Strawiński K. 1959b, Tenenbaum S. 1921, Schumacher F. 1912a, Scholtz H. 1847, Assmann A. 1854, Schumacher F. 1911a, Lis J.A. 1989b, Scholz M.F.R. 1931, Stobiecki S. 1886, Stobiecki S. 1915, Lis B. et Danielczok-Demska T. 2001, Lis B. 1994, Smreczyński S. 1906b, Cmoluchowa A. 1964, Cmoluchowa A. 1971, Cmoluchowa A. 1960, Strawiński K. 1957c, Strawiński K. 1963, Strawiński K. 1956c, Strawiński K. 1957b, Fedorko J. 1957, Ziarkiewicz T. 1958, Fedorko J. 1959

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017