IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Antheminia lunulata


Dane na podstawie:
Strawiński K. 1953, Lis J.A. 1990a, Bilewicz-Pawińska T. 1961, Schumacher F. 1913a, Szulczewski A. 1913, Kasprowicz A. 1963, Korcz A. 2010a, Stichel W. 1960a, Siebold C.T. 1839, Karl O. 1935, Engel H. 1938, Engel H. et Hedicke H. 1934, Wagner E. 1941a, Brischke C.G.A. 1871, Strawiński K. 1956b, Strawiński K. 1960, Assmann A. 1854, Scholz M.F.R. 1931, Polentz G. 1944, Scholtz H. 1847, Schilling P.S. 1844, Lis J.A. 1987a, Stobiecki S. 1915, Cmoluchowa A. 1971, Smreczyński S. 1954, Strawiński K. 1958a, Lis B. et Lis J.A. 2009, Fedorko J. 1959, Taszakowski A. et al. 2016, Schumacher F. 1912a

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017