IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Aradus betulinus


Dane na podstawie:
Hebda G. et al. 2016b, Smreczyński S. 1954, Lis J.A. 1990c, Lis B. et Lis J.A. 1994, Scholz M.F.R. 1931, Lanzke A. et Polentz G. 1942, Lis B. et Lis J.A. 2009, Lis J.A. 1989b, Nowotny H. 1930, Scholz M.F.R. 1933, Cmoluchowa A. 1960

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017