IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Aradus depressus


Dane na podstawie:
Hebda G. et al. 2016b, Taszakowski A. 2012a, Taszakowski A. et Szczepański W. 2015, Lis J.A. 1990c, Kotula B. 1890, Nowicki M. 1868, Lis B. et al. 2002, Smreczyński S. 1954, Stobiecki S. 1915, Smreczyński S. 1910b, Strawiński K. 1962, Strawiński K. 1936, Szulczewski A. 1913, Scholz M.F.R. 1931, Scholtz H. 1847, Assmann A. 1854, Kasprowicz A. 1963, Brischke C.G.A. 1871, Stichel W. 1960a, Karl O. 1935, Lis B. et Lis J.A. 2009, Hebda G. 2011, Strawiński K. 1956b, Tenenbaum S. 1921, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Hebda G. et Lis B. 2007, Lis B. et Lis J.A. 2002a, Zaj±c K. 2016, Weigel J.A.V. 1806, Scholz M.F.R. 1933, Nowotny H. 1930, Lis J.A. 1989b, Lis B. et Lis J.A. 1994, Ch³ond D. et Gorczyca J. 2009, Stobiecki S. 1886, Smreczyński S. 1906b, Strawiński K. 1963, Fedorko J. 1959, Lis J.A. et Lis B. 1997

Lista wszystkich publikacji z pe³nymi tytu³ami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017