IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Aradus signaticornis¦l±sk Górny
Bytom, I (CA58), Bytom, II (CA47), Katowice, I (CA56), Las Segiecki (CA48), ¦wierklaniec (CA59),

Dane na podstawie:
Cmoluchowa A. 1977, Lis J.A. 1987c, Lis J.A. 1990c, Lis J.A. 1991b, Lis J.A. 1993c, Lis B. et Lis J.A. 1994, Lis J.A. et Lis B. 1998a

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017