IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Bryocoris pteridis


Dane na podstawie:
Gorczyca J. 1992a, Smreczyński S. 1908a, Stobiecki S. 1883, Lis B. et al. 2002, Celary W. 2003, Smreczyński S. 1910a, Smreczyński S. 1954, Kędzior M. et al. 2012, Stobiecki S. 1915, Gorczyca J. et Lis J.A. 2000, Gorczyca J. et Herczek A. 1988, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Smreczyński S. 1906b, Hałka-Wojciechowicz E. 1997, Lechowski L. et Smardzewska-Gruszczak Z. 1998, Kasprowicz A. 1963, Skórka S. 1994, Enderlein G. 1908, Stichel W. 1960a, Korcz A. 2003, Mikołajski M. 1962a, Herczek A. et Nakonieczny M. 1987, Kosicki S. 1958, Karl O. 1935, Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990, Gorczyca J. 1992b, Gorczyca J. 2004a, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Stichel W. 1933, Stichel W. 1956, Strawiński K. 1956b, Szujecki A. 1983, Gorczyca J. 1999, Gorczyca J. 2001, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Strawiński K. 1964a, Tenenbaum S. 1921, Lis B. et Lis J.A. 2002a, Polentz G. 1943, Polentz G. 1944, Hebda G. et Lis B. 2007, Hebda G. et Kocorek A. 2012, Lanzke A. et Polentz G. 1942, Assmann A. 1854, Scholtz H. 1847, Scholz M.F.R. 1931, Stichel W. 1923, Lis J.A. 1989b, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Gorczyca J. et Herczek A. 2009, Gorczyca J. et Herczek A. 1995, Gizdoń A. et Gorczyca J. 2005, Chłond D. et al. 2005, Horvath G. 1897, Lis B. et al. 2004, Chłond D. et Gorczyca J. 2009, Gorczyca J. 1994a, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1990, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1992, Fedorko J. 1959, Herczek A. 1983, Herczek A. 1987

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017