IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Campylomma annulicorne



Nizina Sandomierska
Bogumiłowice (DA93)
Pojezierze Pomorskie
rez. Bielinek nad Odr± (VU46), Widuchowa (VU58)
¦l±sk Dolny
Nowe Kolnie (XS83), Wrocław, I (XS46),

Dane na podstawie:
Scholtz H. 1846, Scholtz H. 1847, Hedicke H. 1941, Wagner E. 1941a, Smreczyński S. 1954, Stichel W. 1956, Strawiński K. 1964c, Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990, Gorczyca J. 1991, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Gorczyca J. 2004a, Gorczyca J. 2004d, Gorczyca J. 2007, Łęgowski D. 2009

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017