IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Canthophorus dubius


Dane na podstawie:
Strawiński K. 1953, Lis J.A. et al. 2012, Kotula B. 1890, Lis J.A. 1989a, Strawiński K. 1965b, Szulczewski A. 1908, Skórka S. 1994, Haupt H. et Hedicke H. 1937, Stichel W. 1960a, Strawiński K. 1956b, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Lis B. et Lis J.A. 2009, Kocorek A. 1996, Strawiński K. 1956a, Strawiński K. 1960, Weigel J.A.V. 1806, Schilling P.S. 1844, Schumacher F. 1911b, Schumacher F. 1912a, Scholtz H. 1847, Scholz M.F.R. 1931, Lis J.A. 1989b, Stobiecki S. 1886, Lis J.A. 1987a, Smreczyński S. 1954, Strawiński K. 1959c, Cmoluchowa A. 1964, Strawiński K. 1957c, Strawiński K. 1963, Lechowski L. 1984, Strawiński K. 1959a, Strawiński K. 1958a, Fedorko J. 1959, Assmann A. 1854

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017