IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Capsodes gothicus


Dane na podstawie:
Taszakowski A. 2012a, Smreczyński S. 1908a, Gorczyca J. et Wolski A. 2011, Lis B. et al. 2002, Celary W. 2003, Smreczyński S. 1954, Lis B. et Dubiel G. 2013, Stobiecki S. 1915, Gorczyca J. et Lis J.A. 2000, Gorczyca J. et Herczek A. 1988, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Bilewicz-Pawińska T. 1982, Smreczyński S. 1906b, Lechowski L. et Smardzewska-Gruszczak Z. 1998, Strawiński K. 1965b, Assmann A. 1854, Korcz A. 1998, Skórka S. 1994, Korcz A. 2003, Stichel W. 1960a, Karl O. 1935, Herczek A. 1982, Gorczyca J. et Herczek A. 1991a, Lis J.A. et al. 1995, Strawiński K. 1957a, Burdajewicz S. et Nowacka W. 1995, Stichel W. 1933, Stichel W. 1956, Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Gorczyca J. 2004a, Wagner E. 1941a, Siebold C.T. 1839, Brischke C.G.A. 1871, Gorczyca J. 1999, Gorczyca J. 2001, Hebda G. 2011, Strawiński K. 1956b, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1993, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Strawiński K. 1956a, Strawiński K. 1960, Lechowski L. et Cmoluchowa A. 1996, Strawiński K. 1966a, Hebda G. et Lis B. 2007, Lis B. et Lis J.A. 2002a, Weigel J.A.V. 1806, Scholz M.F.R. 1931, Hebda G. 2006, Hohol-Kilinkiewicz A. et Czaja J. 2006, Łęgowski D. 2009, Lanzke A. et Polentz G. 1942, Stobiecki S. 1886, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Gizdoń A. et Gorczyca J. 2005, Lis J.A. 1989b, Bugaj-Nawrocka A. et Gorczyca J. 2013, Lis B. et Danielczok-Demska T. 2001, Gorczyca J. et Herczek A. 1989, Lis B. 1994, Burski M. 2003, Burski M. et Herczek A. 2008, Lis J.A. 1987b, Chłond D. et Gorczyca J. 2009, Gorczyca J. 1994a, Noga P. et Lis B. 2015, Lechowski L. 1984, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1988, Cmoluchowa A. 1964, Piotrowski W. 1994, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1992, Strawiński K. 1957b, Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 2000, Cmoluchowa A. 1958, Fedorko J. 1959, Strawiński K. 1936, Herczek A. 1987, Walczyk E. 2009, Taszakowski A. et al. 2016, Hebda G. et Rutkowski T. 2013

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017