IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Ceratocombus corticalis¦l±sk Górny
Regulice (CA94),

Dane na podstawie:
Smreczyński S. 1906b, Smreczyński S. 1954

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017