IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Chlamydatus evanescens


Dane na podstawie:
Ch³ond D. et al. 2006, Gorczyca J. 2004a, Gorczyca J. 2004d, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Gorczyca J. 1991, Gorczyca J. 2007, Lis B. 1994, Lis J.A. 1989b, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Polentz G. 1943, Gorczyca J. 1994a, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Ch³ond D. et Gorczyca J. 2009

Lista wszystkich publikacji z pe³nymi tytu³ami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017