IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Chlamydatus longirostris¦l±sk Górny
¦wierklaniec (CA59),

Dane na podstawie:
Lis J.A. 1985, Lis J.A. 1989b, Gorczyca J. 1991, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Gorczyca J. 2007

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017