IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Chlorochroa juniperina


Dane na podstawie:
Smreczyński S. 1954, Lis J.A. 1990a, Kotula B. 1890, Stobiecki S. 1883, Smreczyński S. 1906b, Lis B. et al. 2002, Stobiecki S. 1915, Nowicki M. 1868, Strawiński K. 1962, Draber-Mońko A. 1957, Strawiński K. 1936, Szulczewski A. 1913, Kasprowicz A. 1963, Siebold C.T. 1839, Stichel W. 1960a, Kuhlgatz T. 1901, Karl O. 1935, Greiner J. 1930, Schmidt E. 1928a, Brischke C.G.A. 1871, Strawiński K. 1949, Strawiński K. 1956b, Strawiński K. 1956a, Strawiński K. 1960, Strawiński K. 1964a, Assmann A. 1854, Scholz M.F.R. 1931, Schumacher F. 1911a, Schilling P.S. 1844, Weigel J.A.V. 1806, Lis J.A. 1989b, Stobiecki S. 1886, Lis B. et Lis J.A. 2009, Scholtz H. 1847, Łomnicki M. 1882, Strawiński K. 1963, Cmoluchowa A. 1964, Cmoluchowa A. 1971, Strawiński K. 1959a, Strawiński K. 1958a, Fedorko J. 1959

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017