IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Coreus marginatus


Dane na podstawie:
Stroiński A. 2001, Lis B. et al. 2008, Taszakowski A. 2012a, Strawiński K. 1953, Stobiecki S. 1915, Stobiecki S. 1883, Kiss J. et Olasz K. 1907, Lis B. et al. 2002, Stobiecki S. 1886, Lis B. et Dubiel G. 2013, Kędzior M. et al. 2012, Smreczyński S. 1910b, Gorczyca J. et Lis J.A. 2000, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1977, Hebda G. 2012, Łomnicki M. 1882, Strawiński K. 1962, Abraszewska-Kowalczyk A. et Kowalczyk J.K. 2002, Strawiński K. 1936, Bilewicz-Pawińska T. 1961, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1993, Tomasik Ł. 2014, Hałka-Wojciechowicz E. 1997, Strawiński K. 1928, Strawiński K. 1948, Bilewicz-Pawińska T. 1959, Bilewicz-Pawińska T. 1965, Ruszkowski J.W. 1933, Lis B. et Lis J.A. 2009, Lechowski L. et Smardzewska-Gruszczak Z. 1998, Strawiński K. 1958a, Strawiński K. 1965b, Szulczewski A. 1908, Ruszkowski J.W. 1935, Korcz A. 1976b, Kasprowicz A. 1963, Skórka S. 1994, Karg J. 1975, Trojan P. 1989, Lis J.A. et Lis B. 1994b, Stichel W. 1960a, Korcz A. 2003, Lis J.A. 1992, Schmidt E. 1928a, Brischke C.G.A. 1891, Lis J.A. et Gorczyca J. 1991, Lis J.A. et al. 1995, Bogutyn L. et Strawiński K. 1966, Cmoluchowa A. 1971, Studziński A. et Małachowska D. 1973, Strawiński K. 1957a, Mikołajski M. 1961c, Mikołajski M. 1962b, Kuhlgatz T. 1901, Wagner E. 1941a, Karl O. 1935, Engel H. et Hedicke H. 1935, Lis B. 2010a, Kosicki S. 1958, Tarnawski D. 2013a, Lipa J.J. et al. 1977, Siebold C.T. 1839, Strawiński K. 1956b, Hebda G. 2011, Karpiński J.J. 1949, Trojan P. et al. 1994, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Tenenbaum S. 1921, Strawiński K. 1960, Strawiński K. 1964a, Lechowski L. et Cmoluchowa A. 1993, Strawiński K. 1959b, Strawiński K. 1966c, Lechowski L. et Cmoluchowa A. 1996, Hebda G. et Lis B. 2007, Lis B. et Lis J.A. 2002a, Gierlasiński G. 2016b, Gierlasiński G. 2017b, Hebda G. et Kocorek A. 2012, Assmann A. 1854, Weigel J.A.V. 1806, Schilling P.S. 1829, Scholtz H. 1847, Pytlik E. et al. 2017, Lis J.A. 1989b, Hohol-Kilinkiewicz A. et Czaja J. 2006, Łęgowski D. 2009, Skora H. et al. 2013, Hanus K. et Lis B. 2014, Cie¶liczka A. et Lis B. 2015, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Bugaj-Nawrocka A. et Gorczyca J. 2013, Lis B. et Danielczok-Demska T. 2001, Chłond D. et al. 2005, Hebda G. 2006, Tomków M. 1977, Lis B. et Kacica A. 2016, Chłond D. et Gorczyca J. 2009, Nowicki M. 1868, Noga P. et Lis B. 2015, Cmoluchowa A. 1964, Lechowski L. 1984, Strawiński K. 1959c, Piasecka J. 1960, Cmoluchowa A. 1960, Strawiński K. 1957c, Strawiński K. 1963, Ziarkiewicz T. 1957, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1990, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1992, Lechowski L. et Smardzewska-Gruszczak Z. 2004, Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 2006, Strawiński K. 1959a, Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 2000, Fedorko J. 1957, Strawiński K. 1956c, Strawiński K. 1957b, Ziarkiewicz T. 1958, Strawiński K. 1955a, Cmoluchowa A. 1958, Ziarkiewicz T. 1951, Taszakowski A. et al. 2016, Karczewski J. 1962, Strawiński K. 1933, Kowalczyk J.K. 1996, Lis B. 2012, Walczyk E. 2009, Fedorko J. 1959, Hebda G. et Rutkowski T. 2013, Lis J.A. et Lis B. 1997

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017