IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Criocoris nigripes


Dane na podstawie:
Gorczyca J. 1991, Gorczyca J. 2007, Smreczyński S. 1908a, Smreczyński S. 1954, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1977, Ch³ond D. et al. 2006, Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990, Gorczyca J. 2004a, Gorczyca J. 2004d, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Stichel W. 1956, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Lis B. et Lis J.A. 2002a, Ch³ond D. et Gorczyca J. 2009, Ch³ond D. et Gorczyca J. 2004, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1992, Herczek A. 1987

Lista wszystkich publikacji z pe³nymi tytu³ami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017