IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Dictyla humuli


Dane na podstawie:
Smreczyński S. 1954, Kotula B. 1890, Lis B. 1996, Nowicki M. 1868, Lis B. et Dubiel G. 2013, Strawiński K. 1962, Lechowski L. 1989b, Tomasik £. 2014, Hebda G. et Rutkowski T. 2015, Scholz M.F.R. 1931, Scholtz H. 1847, Assmann A. 1854, Skórka S. 1994, Hebda G. et Przewoźny M. 2009, Stichel W. 1960a, Tarnawski D. 2011, Strawiński K. 1957a, Schmidt E. 1928a, Karl O. 1935, Brischke C.G.A. 1871, Stichel W. 1926, Stichel W. 1960b, Strawiński K. 1956b, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Strawiński K. 1966c, Lis B. et Lis J.A. 2002a, Hebda G. et Lis B. 2007, Pytlik E. et al. 2017, Polentz G. 1944, Lis B. et Danielczok-Demska T. 2001, Lis B. et al. 2004, Ch³ond D. et Gorczyca J. 2009, Smreczyński S. 1906b, Strawiński K. 1966f, Lechowski L. 1984, Strawiński K. 1966d, Fedorko J. 1959

Lista wszystkich publikacji z pe³nymi tytu³ami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017