IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Dicyphus globulifer


Dane na podstawie:
Lis B. et al. 2002, Celary W. 2003, Gorczyca J. 1992a, Stobiecki S. 1915, Smreczyński S. 1954, Smreczyński S. 1910b, Gorczyca J. et Lis J.A. 2000, Reuter O.M. 1883, Lechowski L. 1989b, Stichel W. 1933, Assmann A. 1854, Polentz G. 1944, Scholtz H. 1847, Scholz M.F.R. 1931, Szulczewski A. 1913, Kasprowicz A. 1963, Hebda G. et ¦cibor R. 2016, Korcz A. 2003, Lis J.A. et Gorczyca J. 1991, Herczek A. 1982, Lis J.A. et al. 1995, Gorczyca J. et Herczek A. 1991a, Mikołajski M. 1961c, Stichel W. 1960a, Herczek A. et Nakonieczny M. 1987, Karl O. 1935, Tarnawski D. 2013a, Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990, Gorczyca J. 2004a, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Lipa J.J. et al. 1977, Stichel W. 1956, Strawiński K. 1964d, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Lis B. et Lis J.A. 2002a, Polentz G. 1943, Lanzke A. et Polentz G. 1942, Lis J.A. 1989b, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Gorczyca J. et Herczek A. 2009, Gorczyca J. et Herczek A. 1995, Gizdoń A. et Gorczyca J. 2005, Chłond D. et al. 2005, Burski M. 2003, Lis B. et al. 2004, Łomnicki M. 1882, Nowicki M. 1868, Smreczyński S. 1906b, Gorczyca J. 1994a, Noga P. et Lis B. 2015, Chłond D. et Gorczyca J. 2009, Strawiński K. 1959c, Cmoluchowa A. 1971, Cmoluchowa A. 1958, Herczek A. 1987

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017