IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Dolycoris baccarum


Dane na podstawie:
Taszakowski A. 2012a, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1977, Lis J.A. 1990a, Kotula B. 1890, Stobiecki S. 1883, Kiss J. et Olasz K. 1907, Lis B. et al. 2002, Lis B. et Dubiel G. 2013, Lis B. et Lis J.A. 2009, Stobiecki S. 1915, Gorczyca J. et Lis J.A. 2000, Lis J.A. et Lis B. 1994c, Strawiński K. 1962, Lechowski L. 1989b, Bilewicz-Pawińska T. 1965, Bilewicz-Pawińska T. 1976b, Bilewicz-Pawińska T. 1967, Ruszkowski J.W. 1935, Tomasik Ł. 2014, Strawiński K. 1936, Ruszkowski J.W. 1933, Bilewicz-Pawińska T. 1959, Bilewicz-Pawińska T. 1961, Strawiński K. 1958a, Szulczewski A. 1913, Strawiński K. 1965b, Szulczewski A. 1908, Studziński A. et Małachowska D. 1973, Obarski J. 1961, Cmoluch Z. 1960, Kasprowicz A. 1963, Hebda G. et ¦cibor R. 2016, Lis J.A. et Lis B. 1994b, Stichel W. 1960a, Siebold C.T. 1839, Łęgowski D. et Lis B. 2008, Karl O. 1935, Brischke C.G.A. 1888, Lis J.A. et al. 1995, Bogutyn L. et Strawiński K. 1966, Strawiński K. 1957a, Kuhlgatz T. 1901, Kosicki S. 1958, Schmidt E. 1928a, Wagner E. 1941a, Engel H. 1938, Engel H. et Hedicke H. 1934, Michalk O. 1934, Lis B. 2010a, Tarnawski D. 2013a, Brischke C.G.A. 1871, Strawiński K. 1949, Karpiński J.J. 1949, Strawiński K. 1956b, Hebda G. 2011, Strawiński K. 1960, Ziarkiewicz T. 1957, Strawiński K. 1959b, Strawiński K. 1964a, Strawiński K. 1966a, Strawiński K. 1966c, Lis B. et Lis J.A. 2002a, Hebda G. et Lis B. 2007, Gierlasiński G. 2016b, Hebda G. et Kocorek A. 2012, Gierlasiński G. 2017b, Assmann A. 1854, Teicher T. 1893, Stichel W. 1923, Scholz M.F.R. 1933, Weigel J.A.V. 1806, Schilling P.S. 1844, Scholtz H. 1847, Schumacher F. 1911a, Scholz M.F.R. 1931, Pytlik E. et al. 2017, Łęgowski D. 2009, Kania C. et al. 1976a, Konciała M. et Lis B. 2013, Witrylak M. 1977, Tomków M. 1977, Chłodny J. 1978, Stobiecki S. 1886, Hanus K. et Lis B. 2014, Lis J.A. 1989b, Lis J.A. 1987e, Cie¶liczka A. et Lis B. 2015, Gorczyca J. et Herczek A. 1995, Gorczyca J. et Herczek A. 2009, Bugaj-Nawrocka A. et Gorczyca J. 2013, Lis B. et Danielczok-Demska T. 2001, Lis J.A. 1987a, Lis B. et Kacica A. 2016, Smreczyński S. 1954, Lis B. et al. 2004, Chłond D. et Gorczyca J. 2009, Noga P. et Lis B. 2015, Strawiński K. 1948, Cmoluchowa A. 1964, Lechowski L. 1984, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1988, Ziarkiewicz T. 1976a, Cmoluchowa A. 1971, Strawiński K. 1959c, Piasecka J. 1957, Cmoluchowa A. 1960, Ziarkiewicz T. 1951, Strawiński K. 1957c, Strawiński K. 1958b, Strawiński K. 1963, Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 2006, Strawiński K. 1959a, Ziarkiewicz T. 1958, Fedorko J. 1957, Strawiński K. 1955b, Strawiński K. 1956c, Strawiński K. 1957b, Taszakowski A. et al. 2016, Karczewski J. 1967, Karczewski J. 1962, Strawiński K. 1933, Walczyk E. 2009, Fedorko J. 1959, Schumacher F. 1912a, Hebda G. et Rutkowski T. 2013, Lis J.A. et Lis B. 1997

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017