IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Drymus latusPobrzeże Bałtyku
Rowy (XA35)
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
Kraków, Park Twardowskiego (DA14),

Dane na podstawie:
Smreczyński S. 1954, Korcz A. 2003

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017