IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Drymus sylvaticus


Dane na podstawie:
Taszakowski A. 2012a, Smreczyński S. 1906b, Smreczyński S. 1910b, Strawiński K. 1962, Lechowski L. 1989b, Tarnawski D. 2013a, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Strawiński K. 1960, Lis B. et Lis J.A. 2002a, Assmann A. 1854, Scholz M.F.R. 1931, Konciała M. et Lis B. 2013, Lis B. et al. 2004, Smreczyński S. 1954, Chłond D. et Gorczyca J. 2009, Chłond D. et Gorczyca J. 2006, Cmoluchowa A. 1971

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017