IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Dryophilocoris flavoquadrimaculatus


Dane na podstawie:
Lis B. et Dubiel G. 2013, Gorczyca J. et Chłond D. 2005, Gorczyca J. 2007, Smreczyński S. 1954, Stobiecki S. 1915, Strawiński K. 1936, Gorczyca J. et Lis J.A. 2000, Gorczyca J. et Herczek A. 1988, Łomnicki M. 1884, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Hałka-Wojciechowicz E. 1997, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1993, Kasprowicz A. 1963, Szulczewski A. 1913, Korcz A. 2000, Enderlein G. 1908, Stichel W. 1960a, Korcz A. 2003, Karl O. 1935, Gorczyca J. et Herczek A. 1991a, Mikołajski M. 1962a, Mikołajski M. 1962b, Lis B. 2010a, Tarnawski D. 2013a, Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990, Gorczyca J. 1992b, Gorczyca J. 2004a, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Stichel W. 1933, Stichel W. 1956, Strawiński K. 1950a, Strawiński K. 1964d, Strawiński K. 1974, Gorczyca J. 1999, Gorczyca J. 2001, Strawiński K. 1956b, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Hebda G. et Lis B. 2007, Lis B. et Lis J.A. 2002a, Hebda G. et Kocorek A. 2012, Scholz M.F.R. 1931, Hebda G. et Mazur M.A. 2010b, Lis J.A. 1989b, Lis J.A. 1993b, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Gorczyca J. et Herczek A. 2009, Gizdoń A. et Gorczyca J. 2005, Lis B. et Danielczok-Demska T. 2001, Gorczyca J. et Herczek A. 1989, Chłond D. et al. 2005, Chłond D. et Gorczyca J. 2009, Gorczyca J. 1994a, Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 2000, Cmoluchowa A. 1971, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1990, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1992, Herczek A. 1983

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017