IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Elasmostethus minor


Dane na podstawie:
Lis J.A. 1989a, Lis J.A. et al. 2012, Strawiński K. 1949, Strawiński K. 1956b, Lis B. et Lis J.A. 2009, Ch³ond D. et Gorczyca J. 2009, Ch³ond D. et Gorczyca J. 2008, Smreczyński S. 1954, Lenkowski T. 1988

Lista wszystkich publikacji z pe³nymi tytu³ami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017