IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Emblethis griseusBieszczady
Zatwarnica (FV15)
Sudety Zachodnie
Jedlina Zdrój (WS92)
¦l±sk Dolny
Wroc³aw, Kar³owice (XS46), Wroc³aw, Le¶nica (XS36),

Dane na podstawie:
Assmann A. 1854, Scholz M.F.R. 1931, Stichel W. 1933, Lis B. 2001

Lista wszystkich publikacji z pe³nymi tytu³ami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017