IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Eurydema fieberi


Dane na podstawie:
Stobiecki S. 1915, Lis J.A. 1990a, Lis B. et Lis J.A. 2009, Brischke C.G.A. 1871, Assmann A. 1854, Scholtz H. 1847, Schumacher F. 1911a, Schumacher F. 1912a, Łomnicki M. 1882, Smreczyński S. 1908a, Smreczyński S. 1906b, Nowicki M. 1868

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017