IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Eurydema rotundicollisPieniny
(DV57), W±wóz Szopczański (DV57)
Tatry
Dolina Białego (DV25), Dolina Str±żyska (DV25), Żar (DV15)
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
Ojcowski PN (DA16), Ojców (DA16),

Dane na podstawie:
Smreczyński S. 1954, Lis J.A. 1990a, Chłond D. 2006

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017