IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Eurygaster austriaca


Dane na podstawie:
Strawiński K. 1953, Lis J.A. et al. 2012, Smreczyński S. 1954, Stobiecki S. 1883, Kiss J. et Olasz K. 1907, Lis B. et al. 2002, Smreczyński S. 1906b, Smreczyński S. 1910b, Gorczyca J. et Lis J.A. 2000, Lis J.A. et Lis B. 1994c, Lis J.A. 1989a, Bilewicz-Pawińska T. 1959, Bilewicz-Pawińska T. 1961, Stobiecki S. 1915, Strawiński K. 1958a, Szulczewski A. 1913, Kasprowicz A. 1963, Scholz M.F.R. 1931, Siebold C.T. 1839, Stichel W. 1960a, Strawiński K. 1957a, Schmidt E. 1928a, Brischke C.G.A. 1871, Strawiński K. 1956b, Tenenbaum S. 1921, Strawiński K. 1956a, Lis B. et Lis J.A. 2002a, Assmann A. 1854, Schilling P.S. 1843, Schumacher F. 1911b, Schumacher F. 1912a, Scholtz H. 1847, Stobiecki S. 1886, Lis J.A. 1989b, Cmoluchowa A. 1964, Cmoluchowa A. 1960, Strawiński K. 1963, Cmoluchowa A. 1971, Ziarkiewicz T. 1957, Fedorko J. 1957, Strawiński K. 1956c, Strawiński K. 1957b, Tończyk G. et al. 2010, Fedorko J. 1959

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017