IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Heterocordylus leptocerus


Dane na podstawie:
Krasucki A. 1922, Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990, Gorczyca J. 2004a, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Gorczyca J. 2007, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Strawiński K. 1966c, Strawiński K. 1966a, Hebda G. 2002a, Scholz M.F.R. 1931, Stichel W. 1933, Ch³odny J. 1978, Ch³odny J. 1983, Bugaj-Nawrocka A. et Gorczyca J. 2013, Gorczyca J. et Herczek A. 1989, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Lis J.A. 1987b, Lis J.A. 1989b, Gorczyca J. 1994a

Lista wszystkich publikacji z pe³nymi tytu³ami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017