IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Heterotoma merioptera¦l±sk Górny
Lubliniec (CB31),

Dane na podstawie:
Herczek A. 1979, Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990, Goula M. 1990, Gunther H. et Schuster G. 1990, Gorczyca J. et Herczek A. 1994, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Gorczyca J. 2004a, Gorczyca J. et Chłond D. 2005, Gorczyca J. 2007

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017