IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Hypseloecus visciPojezierze Pomorskie
rez. Bielinek nad Odr± (VU46)
¦l±sk Górny
rez. Łężczok (CA05),

Dane na podstawie:
Hedicke H. et Michalk O. 1934, Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990, Gorczyca J. 1991, Gorczyca J. 2004a, Gorczyca J. 2004d, Lis B. et Lis J.A. 2006, Gorczyca J. 2007

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017