IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Ischnocoris angustulus


Dane na podstawie:
Smreczyński S. 1954, Cmoluchowa A. 1971, Lis B. et Lis J.A. 1994, Lis B. et Danielczok-Demska T. 2001, Lis B. 1994

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017