IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Liorhyssus hyalinus


Dane na podstawie:
Smreczyński S. 1906a, Lis B. et al. 2008, Lis B. et Noga P. 2015, Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 2000, Lechowski L. et Smardzewska-Gruszczak Z. 2006a

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017