IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Macrolophus rubi


Dane na podstawie:
Cmoluchowa A. 1982a, Gorczyca J. 1992a, Cmoluchowa A. 1982b, Smreczyński S. 1954, Wagner E. 1966, Woodroffe G.E. 1957, Gorczyca J. et Lis J.A. 2000, Gorczyca J. et Herczek A. 1988, Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990, Gorczyca J. 1992b, Gorczyca J. 2004a, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Putshkov V.G. 1978, Stehlik J.L. 1970, Stichel W. 1956, Strawiński K. 1964b, Strawiński K. 1964d, Gorczyca J. 1999, Gorczyca J. 2001, Lechowski L. et Smardzewska-Gruszczak Z. 1996, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Chłond D. et Gorczyca J. 2009, Gorczyca J. 1994a, Herczek A. 1983, Herczek A. 1987

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017