IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Microporus nigrita


Dane na podstawie:
Lis J.A. 1989a, Lis J.A. et al. 2012, Kotula B. 1890, Stobiecki S. 1886, Smreczyński S. 1906b, Smreczyński S. 1954, Stobiecki S. 1915, Szulczewski A. 1913, Lis B. et Lis J.A. 2009, Kasprowicz A. 1963, Skórka S. 1994, Brischke C.G.A. 1871, Stichel W. 1960a, Brischke C.G.A. 1891, Chłond D. et al. 2007, Schmidt E. 1928a, Wagner E. 1941a, Engel H. et Hedicke H. 1934, Tarnawski D. 2013a, Strawiński K. 1956b, Strawiński K. 1956a, Schumacher F. 1912a, Schilling P.S. 1844, Schumacher F. 1911b, Scholz M.F.R. 1931, Lis J.A. 1989b, Scholtz H. 1847, Assmann A. 1854, Lis B. et Danielczok-Demska T. 2001, Cmoluchowa A. 1971, Kocorek A. 1996, Polentz G. 1944, Hebda G. et Rutkowski T. 2013

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017