IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Miris striatus


Dane na podstawie:
Smreczyński S. 1908a, Gorczyca J. et Wolski A. 2011, Stobiecki S. 1883, Celary W. 2003, Niemczyk E. 1963, Smreczyński S. 1954, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Hałka-Wojciechowicz E. 1997, Szulczewski A. 1913, Karl O. 1935, Stichel W. 1960a, Korcz A. 2003, Burdajewicz S. et Nowacka W. 1995, Lis B. 2010a, Tarnawski D. 2013a, Stichel W. 1933, Stichel W. 1956, Strawiński K. 1964d, Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Gorczyca J. 2004a, Siebold C.T. 1839, Gorczyca J. 2001, Scholz M.F.R. 1931, Teicher T. 1893, Weigel J.A.V. 1806, Scholtz H. 1847, Assmann A. 1854, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Lis J.A. 1989b, Lis B. et Danielczok-Demska T. 2001, Nowicki M. 1868, Smreczyński S. 1906b, Stobiecki S. 1915, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1990

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017