IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Neides tipularius


Dane na podstawie:
Smreczyński S. 1954, Smreczyński S. 1906b, Smreczyński S. 1910b, Smreczyński S. 1906a, Strawiński K. 1962, Tomasik £. 2014, Lechowski L. 1989b, Hebda G. et Rutkowski T. 2015, Lis J.A. et al. 1995, Tarnawski D. 2013a, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Strawiński K. 1960, Assmann A. 1854, Scholz M.F.R. 1931, Lis B. et Danielczok-Demska T. 2001, Ch³ond D. et Gorczyca J. 2009, Noga P. et Lis B. 2015, Cmoluchowa A. 1971, Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 2006

Lista wszystkich publikacji z pe³nymi tytu³ami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017