IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Nithecus jacobaeae


Dane na podstawie:
Smreczyński S. 1908a, Smreczyński S. 1954, Stobiecki S. 1883, Lis B. et al. 2002, Smreczyński S. 1906b, Smreczyński S. 1910b, Lis B. et Dubiel G. 2013, Strawiński K. 1962, Lis J.A. et al. 1995, Lis B. 2010a, Hebda G. 2011, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Strawiński K. 1960, Gierlasiński G. 2017b, Lis B. et Lis J.A. 2002a, Hebda G. et Lis B. 2007, Scholz M.F.R. 1931, Assmann A. 1854, Korcz A. 2010b, Bugaj-Nawrocka A. et Gorczyca J. 2013, Lis B. et Danielczok-Demska T. 2001, Lis B. 1994, Lis B. et al. 2004, Chłond D. et Gorczyca J. 2009, Noga P. et Lis B. 2015

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017