IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Odontoscelis fuliginosa


Dane na podstawie:
Stobiecki S. 1886, Lis J.A. et al. 2012, £omnicki M. 1882, Lis J.A. 1989a, Scholz M.F.R. 1931, Szulczewski A. 1913, Lis B. et Lis J.A. 2009, Hebda G. et Przewoźny M. 2009, Skitek A. 2016, Stobiecki S. 1915, Smreczyński S. 1954, Siebold C.T. 1839, Stichel W. 1960a, Tarnawski D. 2011, Lis J.A. et Lis B. 1994a, Hedicke H. et Michalk O. 1934, Tarnawski D. 2013a, Brischke C.G.A. 1871, Strawiński K. 1956b, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Strawiński K. 1966c, Schilling P.S. 1843, Schumacher F. 1911b, Schumacher F. 1912a, Lis J.A. 1989b, Scholtz H. 1847, Assmann A. 1854, Ch³ond D. et Gorczyca J. 2009, Smreczyński S. 1906b, Ch³ond D. et Gorczyca J. 2008, Waga A. 1857, Ch³ond D. et Gorczyca J. 2006, Cmoluchowa A. 1971, Cmoluchowa A. 1964, Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 2000, Strawiński K. 1958a, Lis B. et Lis J.A. 1994, Hebda G. et Rutkowski T. 2013

Lista wszystkich publikacji z pe³nymi tytu³ami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017