IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Oncochila scapularis


Dane na podstawie:
Kotula B. 1890, Lis B. 1996, Smreczyński S. 1954, Kasprowicz A. 1963, Scholz M.F.R. 1931, Scholtz H. 1847, Assmann A. 1854, Polentz G. 1943, Schumacher F. 1913b, Stichel W. 1926, Strawiński K. 1966f, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Strawiński K. 1960, Lis B. et Lis J.A. 2002a, Scholtz H. 1850, Stobiecki S. 1915, Lis J.A. 1989b, Stobiecki S. 1886, Lis B. et Danielczok-Demska T. 2001, Lis B. 1994, Chłond D. et Gorczyca J. 2009, Smreczyński S. 1906b, Cmoluchowa A. 1964, Cmoluchowa A. 1971, Strawiński K. 1959c, Lechowski L. 1984, Walczyk E. 2009, Taszakowski A. et al. 2016, Polentz G. 1944, Hebda G. et Rutkowski T. 2013

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017