IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Oxycarenus modestus


Dane na podstawie:
Smreczyński S. 1910b, Smreczyński S. 1954, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Schumacher F. 1911c, Scholz M.F.R. 1931, Smreczyński S. 1906b, Ch³ond D. et Gorczyca J. 2009, Noga P. et Lis B. 2015, Cmoluchowa A. 1971

Lista wszystkich publikacji z pe³nymi tytu³ami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017