IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Pachytomella parallelaNizina Mazowiecka
Warszawa, M³ociny (DC99)
Sudety Zachodnie
Szczawno Zdrój (WS82),

Dane na podstawie:
Scholtz H. 1847, Assmann A. 1854, Scholz M.F.R. 1931, Stichel W. 1933, Stichel W. 1956, Bilewicz-Pawińska T. 1965, Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Gorczyca J. 2004a, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Gorczyca J. 2007

Lista wszystkich publikacji z pe³nymi tytu³ami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017