IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Placochilus seladonicus


Dane na podstawie:
Gorczyca J. 1991, Gorczyca J. 2007, Smreczyński S. 1954, Assmann A. 1854, Scholz M.F.R. 1931, Kasprowicz A. 1963, Stichel W. 1960a, Enderlein G. 1908, Lis J.A. et al. 1995, Herczek A. 1982, Gorczyca J. et Herczek A. 1991a, Strawiński K. 1957a, Herczek A. et Nakonieczny M. 1987, Karl O. 1935, Engel H. 1938, Engel H. et Hedicke H. 1934, Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990, Gorczyca J. 2004a, Gorczyca J. 2004d, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Stichel W. 1933, Brischke C.G.A. 1871, Siebold C.T. 1839, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Hebda G. et Lis B. 2007, Scholtz H. 1847, Hebda G. 2006, Reuter O.M. 1879, Lis J.A. 1989b, Burski M. 2003, Stobiecki S. 1915, Ch³ond D. et Gorczyca J. 2004, Gorczyca J. 1994a, Ch³ond D. et Gorczyca J. 2009, Lechowski L. 1984, Cmoluchowa A. 1971, Cmoluchowa A. 1960, Cmoluchowa A. 1958, Taszakowski A. et al. 2016

Lista wszystkich publikacji z pe³nymi tytu³ami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017