IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Plinthisus brevipennisBeskid Wschodni
Przemy¶l (FA21)
Nizina Wielkopolsko-Kujawska
Czarnowska Górka k. Czarnów (VU82), Duninów (CD92), Łęczyca (CC76), Skoki (XU43)
Pojezierze Pomorskie
rez. Bielinek nad Odr± (VU46), Zakrzewska Osada (XV61)
Roztocze
rez. Tartaczna Góra (FB30), Ulów (FA69)
Sudety Zachodnie
Ksi±ż (WS93), Struga, II (WS83), Wałbrzych, Konradów (WS82)
¦l±sk Dolny
Legnica (WS87), Lubin, I (WS89), P±tnów Legnicki (WS67), Wrocław, I (XS46), Wrocław, Osobowice (XS36), Zimna Woda (WS78)
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
Kraków, Bielany (DA14)
Wzgórza Trzebnickie
Nieszkowice (XS19), Pruszowice (XS47), Smogorzówek (XS19), Wilczyn (XS38),

Dane na podstawie:
Scholtz H. 1847, Assmann A. 1854, Smreczyński S. 1908a, Scholz M.F.R. 1931, Engel H. et Hedicke H. 1934, Engel H. 1938, Smreczyński S. 1954, Strawiński K. 1965b, Strawiński K. 1966b, Strawiński K. 1966c, Hebda G. et Przewoźny M. 2009, Hebda G. et Rutkowski T. 2013, Tarnawski D. 2013a, Hebda G. et Rutkowski T. 2015

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017