IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Polymerus palustris


Dane na podstawie:
Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1977, Gorczyca J. et Wolski A. 2011, Gorczyca J. et Lis J.A. 2000, Lechowski L. et Smardzewska-Gruszczak Z. 1998, Schumacher F. 1913a, Szulczewski A. 1913, Schumacher F. 1913b, Korcz A. 2003, Gorczyca J. et Herczek A. 1991a, Lis J.A. et al. 1995, Mikołajski M. 1962a, Mikołajski M. 1962c, Herczek A. et Nakonieczny M. 1987, Tarnawski D. 2013a, Stichel W. 1956, Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Gorczyca J. 2004a, Gorczyca J. 1999, Gorczyca J. 2001, Smreczyński S. 1954, Strawiński K. 1965a, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Strawiński K. 1959b, Łęgowski D. 2009, Bugaj-Nawrocka A. et Gorczyca J. 2013, Polentz G. 1943, Polentz G. 1944, Lis J.A. 1989b, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Gorczyca J. 1994a, Noga P. et Lis B. 2015, Lechowski L. et Smardzewska-Gruszczak Z. 2004, Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 2006, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1992, Strawiński K. 1966d, Herczek A. 1987

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017