IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Psallus quercusBeskid Wschodni
Przemy¶l (FA21)
Beskid Zachodni
Krzyszkowice (DA22), My¶lenice, I (DA22), Wieliczka (DA33)
Nizina Sandomierska
Tarnów (DA93)
Nizina Wielkopolsko-Kujawska
Żmigród (XT30)
¦l±sk Dolny
Leszczyna (WS65)
¦l±sk Górny
Katowice, I (CA56), rez. Łężczok (CA05), ¦wierklaniec (CA59), Tarnowskie Góry (CA49)
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
Kraków (DA24), rez. Sokole Góry (CB72)
Wyżyna Lubelska
Michałówka (EB69), Puławy (EB69), Ruda Czechowska (EB69)
Wyżyna Małopolska
Pińczów (DA69),

Dane na podstawie:
Łomnicki M. 1882, Smreczyński S. 1906a, Stobiecki S. 1915, Krasucki A. 1922, Scholz M.F.R. 1931, Stichel W. 1933, Strawiński K. 1936, Polentz G. 1943, Polentz G. 1944, Smreczyński S. 1954, Stichel W. 1956, Strawiński K. 1963, Strawiński K. 1974, Herczek A. 1983, Herczek A. 1987, Lis J.A. 1987b, Lis J.A. 1989b, Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990, Gorczyca J. 1990, Gorczyca J. 1991, Gorczyca J. 1994a, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999, Gorczyca J. 2004a, Gorczyca J. 2004d, Gorczyca J. 2007

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017