IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Rhacognathus punctatus


Dane na podstawie:
Taszakowski A. 2012a, Smreczyński S. 1954, Lis J.A. 1990a, Stobiecki S. 1915, Łomnicki M. 1882, Szulczewski A. 1913, Schumacher F. 1913a, Strawiński K. 1965b, Scholtz H. 1847, Assmann A. 1854, Scholz M.F.R. 1931, Kasprowicz A. 1963, Siebold C.T. 1839, Stichel W. 1960a, Lis B. et Lis J.A. 2009, Lis J.A. et al. 1995, Bogutyn L. et Strawiński K. 1966, Mikołajski M. 1962a, Strawiński K. 1957a, Schmidt E. 1928a, Karl O. 1935, Brischke C.G.A. 1871, Strawiński K. 1949, Strawiński K. 1956b, Hebda G. 2011, Tenenbaum S. 1921, Strawiński K. 1960, Strawiński K. 1966b, Gierlasiński G. 2017b, Hebda G. 1998a, Weigel J.A.V. 1806, Schilling P.S. 1844, Schumacher F. 1911b, Schumacher F. 1912a, Lis J.A. 1987a, Stobiecki S. 1886, Lis J.A. 1987b, Lis J.A. 1989b, Nowicki M. 1868, Smreczyński S. 1906b, Piasecka J. 1957, Strawiński K. 1963, Cmoluchowa A. 1971, Karczewski J. 1967, Fedorko J. 1959

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017