IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Rhopalus subrufus


Dane na podstawie:
Stroiński A. 2001, Lis B. et al. 2008, Taszakowski A. 2012a, Strawiński K. 1953, Stobiecki S. 1915, Lis B. et al. 2002, Smreczyński S. 1954, Lis B. et Dubiel G. 2013, Smreczyński S. 1910b, Smreczyński S. 1906b, Gorczyca J. et Lis J.A. 2000, Hebda G. 2012, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1977, Chłond D. et al. 2006, Wiąckowski S. 1957, Szulczewski A. 1908, Kasprowicz A. 1963, Hebda G. et Ścibor R. 2016, Stichel W. 1960a, Bogutyn L. et Strawiński K. 1966, Mikołajski M. 1961b, Kuhlgatz T. 1901, Burdajewicz S. et Nowacka W. 1995, Lis B. 2010a, Lipa J.J. et al. 1977, Brischke C.G.A. 1871, Strawiński K. 1956b, Tenenbaum S. 1921, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Lis B. et Lis J.A. 2002a, Gierlasiński G. 2017b, Hebda G. et Lis B. 2007, Hebda G. et Kocorek A. 2012, Stichel W. 1923, Assmann A. 1854, Schilling P.S. 1829, Scholtz H. 1847, Lis J.A. 1989b, Hohol-Kilinkiewicz A. et Czaja J. 2006, Stobiecki S. 1886, Cieśliczka A. et Lis B. 2015, Bugaj-Nawrocka A. et Gorczyca J. 2013, Lis B. et Danielczok-Demska T. 2001, Chłond D. et al. 2005, Hebda G. 2006, Nowicki M. 1870a, Chłond D. et Gorczyca J. 2009, Cmoluchowa A. 1964, Strawiński K. 1959c, Piasecka J. 1960, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1985, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1988, Cmoluchowa A. 1960, Cmoluchowa A. 1971, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1990, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1992, Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 2006, Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 2000, Lechowski L. 1984, Walczyk E. 2009

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017