IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Saldula saltatoria


Dane na podstawie:
Stobiecki S. 1883, Stobiecki S. 1915, Lis B. et al. 2002, Smreczyński S. 1910b, Smreczyński S. 1954, Gorczyca J. et Lis J.A. 2000, Strawiński K. 1962, Lechowski L. 1989b, Tarnawski D. 2013a, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Strawiński K. 1960, Lis B. et Lis J.A. 2002a, Assmann A. 1854, Chłond D. et Gorczyca J. 2009, Cmoluchowa A. 1971, Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 2006, Strawiński K. 1966d, Lis J.A. et Lis B. 1997

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017