IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW       

Sehirus luctuosus


Dane na podstawie:
Kotula B. 1890, Lis J.A. et al. 2012, Strawiński K. 1953, Smreczyński S. 1954, Stobiecki S. 1886, Smreczyński S. 1906b, Smreczyński S. 1910b, Lis J.A. 1989a, Strawiński K. 1962, Kocorek A. 1996, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1993, Stobiecki S. 1915, Szulczewski A. 1913, Polentz G. 1943, Kasprowicz A. 1963, Skórka S. 1994, Assmann A. 1854, Scholz M.F.R. 1931, Siebold C.T. 1839, Stichel W. 1960a, Korcz A. 2003, Lis J.A. et al. 1995, Studziński A. et Małachowska D. 1973, Mikołajski M. 1962c, Schmidt E. 1928a, Wagner E. 1941a, Karl O. 1935, Tarnawski D. 2013a, Brischke C.G.A. 1871, Strawiński K. 1956b, Trojan P. et al. 1994, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994, Tenenbaum S. 1921, Strawiński K. 1956a, Schilling P.S. 1844, Schumacher F. 1911b, Schumacher F. 1912a, Lis B. et Lis J.A. 2009, Scholtz H. 1847, Lis J.A. 1989b, Lis B. et Danielczok-Demska T. 2001, Lis B. 1994, Łomnicki M. 1882, Cmoluchowa A. 1971, Fedorko J. 1957, Karczewski J. 1962, Fedorko J. 1959

Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

IKONOGRAFIA I WSKAZÓWKI DO OZNACZANIA        LISTA GATUNKÓW

O PROJEKCIE        Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2017